Prezentacja


Pytania i odpowiedzi dotyczące laboratorium rolniczego LUFA Rostock (FAQs)

Co oznacza skrót LUFA?

LUFA to skrót niemieckiej nazwy Rolniczego Laboratorium Analityczno-Badawczego (Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt). Laboratorium jest placówką analityczną i usługową na potrzeby rolnictwa i środowiska. W dzisiejszych czasach w laboratorium nie przeprowadza się badań naukowych.


Jakie analizy wykonywane są w laboratorium LUFA w Rostoku?

W laboratorium LUFA w Rostoku, które jest jednostką należącą do LMS-Centrum Doradztwa Rolniczego w Meklemburgii Pomorzu Przednim, wykonywane są badania chemiczno-fizyczne oraz biologiczne zarówno do celów kontrolnych jak i pomocniczych w podejmowaniu decyzji przy: • Procesach kontrolnych i sterujących w przedsiębiorstwie rolnym

  • Uprawa roślin : klasyczna analiza gleb, klasyczna analiza roślin, analiza produktów pożniwnych, zawartość składników wartościowych, ilość składników niepożądanych, jakość materiału siewnego, skład nawozów sztucznych przeznaczonych na sprzedaż lub stosowanych w uprawach
  • Produkcja mleka i mięsa: klasyczna analiza pasz i mieszanek paszowych oraz zawartych w nich składników odżywczych i niepożądanych


 • Gwarantowaniu jakości w sektorze ochrony środowiska

  Analityka wód o różnorodnym pochodzeniu a także osadów ściekowych, kompostów i gruzów budowlanych pod kątem możliwości wykorzystania ich na użytkowych obszarach rolnych
 • W dziedzinie ochrony praw konsumenta

  Analiza produktów rolnych i nie tylko rolnych ze względu na ilość zawartych w nich składników wartościowych oraz niepożądanych (pestycydy, witaminy, aminokwasy, dioksyny)
 • Analityce rutynowej , na przykład:

  • Typowe analizy laboratoryjne na potrzeby przedsiębiorstw i firm, mające na celu kontrole jakości (np. przy imporcie lub eksporcie produktów rolnych, przy produkcji nawozów sztucznych lub pasz)
  • Analizy rutynowe, których nie można skutecznie i przy niewielkim nakładzie kosztów przeprowadzić w innych laboratoriach (np. na uniwersytetach lub w innych pozauniwersyteckich instytucjach badawczych)
  • Analizy, które przedsiębiorstwa zlecają osobom trzecim (Outsourcing) z uwagi na planowane inwestycje lub ze wzgledów personalnych

W jakich dziedzinach przeprowadzane są analizy w laboratorium rolniczym LUFA?

Analityka substancji nieorganicznej

 

 • Gleba

  • Punktem odniesienia w naszej pracy jest klasyczna analiza gleb: nasi pracownicy analizują Pański materiał według ściśle ustalonych metod przez Związek Laboratoriów Analityczno-Badawczych. Wyniki zawartości składników są odpowiednio klasyfikowane. Stosowane są przy tym metody i zasady obowiązujące w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Na życzenie możliwe jest stosowanie metod i zasad obowiązujących w innych krajach związkowych

  • Laboratorium LUFA w Rostocku jest instytucją, której powierzono aktualizację obowiązujących w M-PP normatyw dotyczących stosowania nawozów sztucznych. Laboratorium LUFA Rostock reprezentuje Meklemburgię Pomorze Przednie w Związku Niemieckich Rolniczych Laboratoriów Analityczno-Badawczych (VdLUFA)

  • Oferowane są usługi pobierania próbek sterowane systemem GPS

 • Roślina
  Głównymi obszarami naszej działalności są

  • klasyczna analiza roślin w celu wykrywania niedoboru lub nadmiaru składników

  • badanie zawartości składników mineralnych i innych w plonach żniwnych oraz w paszach

  Nasi specjaliści są w stanie ustalić zawartość składników mineralnych, pierwiastków śladowych, metali ciężkich oraz stwierdzić manipulacje genetyczne (GVO) w różnych tkankach roślinnych

Analityka substancji organicznej
Głównymi obszarami naszej działalności są

 • analizy w sektorze środowiskowym
 • analizy środków spożywczych
 • analizy pasz dla inwentarza

 

Agrobiologia
Pracownicy tego wydziału dokonują przy pomocy metod wizualnych, biologicznych i fizycznych analiz następujących materiałów:

 • szlamu ściekowego, kompostu
 • materiału siewnego
 • pasz dla inwentarza

 

Jak wyposażone jest laboratorium LUFA w Rostocku?
Laboratorium rolnicze LUFA oferuje szeroki zakres analiz bardzo wysokiej jakości. Jest to możliwe dzięki doskonałemu, najnowocześniejszemu wyposażeniu w sprzęt laboratoryjny. Dokonujemy analiz dla biegłych sądowych. Ażeby zapewnić Państwu komfort usług, stosujemy także rzadziej używane metody badawcze.
Wyposażenie w sprzęt laboratorium LUFA obejmuje

 • Anorganikum: AAS, ICP, ICP-MS, RFA,
 • Organikum: HPLC, GC, GC-MS, GC-MS (wysoka rozpuszczalność)
 • Poza tym: NMR, NIR, PCR, elektrophoreza

 

Czy laboratorium LUFA Rostock posiada certyfikat?
Naturalnie! Nasza placówka analityczna oferuje wysoki poziom jakości usług. Dowodem na to jest pełne sukcesu uczestnictwo w próbach ringowych, oraz certyfikaty nadane nam przez krajowe i międzynarodowe placówki akredytujące (DAR, AKS, Fediol i ISTA).

Pozwolenia, certyfikty, akredytacje

Akredytacje

Kompetencje

Kontrola w nastepujacych zakresach

DAP Berlin

DAP-PL-2129.00

DIN EN ISO/IEC

Fizyczne, fizyczno-chemiczne i chemiczne badania wody, scieków, ekstraktów, szlamu sciekowego, osadów, odpadów i materialów do uzytku wtórnego, gleb, kompostów, nawozów sztucznych, pasz, srodków spozywczych, plonów pozniwnych, roslin i materialu siewnego; wybrane badania biologiczne i mikrobiologiczne wód, pasz, srodków spozywczych, plonów pozniwnych i materialu siewnego; pobieranie próbek wód stojacych i wsiakajacych w glebe, scieków, wody pitnej i wody jako surowca, mokrych opadów o plynnym stanie skupienia, wód z akwenów stojacych, rzek oraz wody morskiej; pobieranie próbek gleb w ramach Federalnego Rozporzadzenia o Ochronie Gleb i Powierzchni Zanieczyszczonych Odpadami Toksycznymi, próbek gruntów uprawnych, gleb oraz szlamu wg Rozporzadzenia o Zagospodarowaniu Odpadów ze Szlamów Sciekowych, kompostu, odpadów, nawozów, pasz, srodków spozywczych, plonów pozniwnych oraz torfu

Miedzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Materialu Siewnego ISTA

Czlonkowstwo w Stowarzyszeniu wedlug artykulu IV (c) konstytucji ISTA

Panstwowa Placówka Akredytujaca w Hanowerze

AKS -P- 21304-EU

ISO/IEC 17025

Akredytacja wg ISO/IEC 17025 uzupelniona o Standardowe Instrukcje Pracy oraz nadzorowanie ich przestrzegania w formie wyrywkowych kontroli personelu nadzorujacego wg norm OECD reguluja-cych prace laboratoryja, numery 2 i 7

Czy laboratorium rolnicze LUFA w Rostocku współpracuje z firmami poza granicami Niemiec?
Tak! Mamy wielu klientów z Turcji oraz pracujemy na potrzeby firm eksportujących z Niemiec.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pracy laboratorium LUFA prosimy o kontakt:
Telefon: +49 381 20307-0
E-Mail: info@lms-lufa.de


Laboratorium rolnicze LUFA Rostock jest Oddziałem LMS-Centrum Doradztwa Rolniczego Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Szleswig-Holstein Sp. z o.o. GmbH, placówki doradczej dla przedsiębiorstw rolnych.